• Binnen de SJO denken we aan het oprichten/starten van een club van 50. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die hier vorm aan willen geven. (benaderen geldschieters, welke steun naar sjo, welke activiteiten voor geldschieters etc).

    De bedoeling is dat deze club geheel los van SJO de Marne gaat opereren en de SJO steunt in de breedste zin van het woord. 

    Mocht je hiervoor belangstelling hebben meld je dan bij Albert de Groot: 06 12846646